Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

mrPotato
19:44
9872 8730 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued

April 22 2017

mrPotato
22:24
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
mrPotato
22:19
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
mrPotato
22:19
mrPotato
22:18
2427 e03b
Reposted frommslexi mslexi viaRani Rani

April 18 2017

mrPotato
14:38
1914 d6e7 500
#ścianizm
Reposted fromgoniewicz goniewicz viadeadly deadly
mrPotato
14:36
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaoutofmyhead outofmyhead
14:33
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawastedtime wastedtime
mrPotato
14:30
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaAluap Aluap

April 17 2017

mrPotato
20:59
2805 2399 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaluna laluna
mrPotato
20:56
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablubra blubra

March 17 2017

mrPotato
18:37
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaaurinko aurinko
mrPotato
18:22

Tak, wybrałbym Ciebie. Gdybym mógł mieć jeszcze jedną próbę, wybrałbym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj, lub za tysiąc lat, to wybrałbym Ciebie.

— moblo
Reposted frommaybehappy maybehappy viacrambie crambie

March 14 2017

mrPotato
21:04
Kiedy myślę o Tobie, udaję, że byłeś tylko bohaterem filmu bez happy endu.

- I jakoś żyję dalej.

March 12 2017

mrPotato
15:54
mrPotato
15:49
6401 734b
Białowieża, czerwiec 2016
mrPotato
15:47
mrPotato
15:38
6532 1807 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannaniczyja pannaniczyja
mrPotato
15:36
8930 3424
Reposted fromcarameltea carameltea viapannaniczyja pannaniczyja

March 09 2017

17:38
1273 93e6
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl