Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

mrPotato
18:37
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaaurinko aurinko
mrPotato
18:22

Tak, wybrałbym Ciebie. Gdybym mógł mieć jeszcze jedną próbę, wybrałbym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj, lub za tysiąc lat, to wybrałbym Ciebie.

— moblo
Reposted frommaybehappy maybehappy viacrambie crambie

March 14 2017

mrPotato
21:04
Kiedy myślę o Tobie, udaję, że byłeś tylko bohaterem filmu bez happy endu.

- I jakoś żyję dalej.

March 12 2017

mrPotato
15:54
mrPotato
15:49
6401 734b
Białowieża, czerwiec 2016
mrPotato
15:47
mrPotato
15:38
6532 1807 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannaniczyja pannaniczyja
mrPotato
15:36
8930 3424
Reposted fromcarameltea carameltea viapannaniczyja pannaniczyja

March 09 2017

17:38
1273 93e6
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vialaluna laluna

March 06 2017

mrPotato
10:12
0626 c2ab
Reposted fromEkran Ekran viablubra blubra

February 26 2017

mrPotato
20:45
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaFarill Farill

February 22 2017

mrPotato
15:11
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viaszmay szmay
mrPotato
08:34
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish vialaluna laluna

February 20 2017

mrPotato
13:16
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre

July 01 2015

mrPotato
22:04
mrPotato
21:58
Czasem mam ochotę z Tobą porozmawiać, dowiedzieć się co u Ciebie i ponarzekać na życie.
Czasem mi jeszcze Ciebie brakuje.
Reposted fromprzeblyski przeblyski viadumborhappy dumborhappy
mrPotato
21:51
Do you do this all the time too?
Reposted fromfabs3 fabs3 vialaluna laluna

June 20 2015

mrPotato
19:14
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viamary-jade-blade mary-jade-blade
mrPotato
19:13

mrPotato
19:12
5957 9e3d
Reposted fromTaieri Taieri viamary-jade-blade mary-jade-blade
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl