Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

mrPotato
12:51
7378 a435 500
Reposted fromagooola agooola viaoutline outline
mrPotato
12:50
Reposted frombluuu bluuu vianokturnal nokturnal
mrPotato
12:48
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vianokturnal nokturnal
mrPotato
12:48

June 04 2017

mrPotato
15:54
5254 8c4c
mrPotato
15:49
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu vialaluna laluna

May 26 2017

mrPotato
20:48
To zawsze miałaś być Ty, nawet kiedy tego nie chciałem, nawet kiedy raz za razem łamałaś mi serce... Mimo, pomimo i wbrew... To zawsze miałaś być Ty.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablubra blubra
mrPotato
20:47
8915 e35c
Reposted fromechium echium viablubra blubra
mrPotato
20:43

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija vialaluna laluna
mrPotato
20:37
8123 ac4a
mrPotato
20:29
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viathefirstdrop thefirstdrop

May 20 2017

mrPotato
23:33
8367 713a 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viasadporn sadporn
mrPotato
23:33
2639 2680 500
Bookstore in a ruined city.

Leon Idzikowski
Musical notes - Books

Warsaw, Poland, summer 1945.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasadporn sadporn

May 19 2017

mrPotato
22:19
mrPotato
22:16

May 12 2017

mrPotato
15:35
8001 a17b
Reposted frommisza misza viajanealicejones janealicejones
mrPotato
13:47
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu vialaluna laluna

May 09 2017

21:21
0257 9ed8 500

i-like-lots-of-things:

what did we do to deserve Hugh Jackman?

mrPotato
21:19
3304 89d2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vialaluna laluna

May 06 2017

mrPotato
22:12
6135 6890 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakurdebele kurdebele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl