Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

mrPotato
17:42
1438 2c30 500
Reposted fromnyaako nyaako vialaluna laluna

October 06 2017

mrPotato
15:47
5645 26c1
Reposted fromneedtochange needtochange viablubra blubra
mrPotato
15:40
4720 99d0
Reposted fromdreamadream dreamadream vialaluna laluna

September 24 2017

mrPotato
20:35
4152 1d39 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialaluna laluna
mrPotato
20:33
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacrambie crambie
mrPotato
20:30
Ciekawe jak by to było wracać do domu, w którym jesteś
Reposted frommartrol martrol viacrambie crambie
mrPotato
20:29
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viablubra blubra
mrPotato
20:24
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viablubra blubra
20:24
0084 1c94 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialaluna laluna
mrPotato
20:23
6631 cae1
Reposted fromeryawen eryawen vialaluna laluna
mrPotato
20:22
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialaluna laluna

September 17 2017

10:47
2474 2ade
10:38
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasann sann

August 22 2017

mrPotato
11:48
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"

August 10 2017

17:33
Reposted frommurmur murmur vialaluna laluna

August 04 2017

mrPotato
17:09
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakatioszka katioszka
mrPotato
17:01
3601 9335 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialaluna laluna
mrPotato
16:59
2239 66b8
Reposted fromseniorita seniorita viablubra blubra
mrPotato
16:59
4565 86bc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viasanders sanders
mrPotato
16:54
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl