Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

mrPotato
23:33
8367 713a 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viasadporn sadporn
mrPotato
23:33
2639 2680 500
Bookstore in a ruined city.

Leon Idzikowski
Musical notes - Books

Warsaw, Poland, summer 1945.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasadporn sadporn

May 19 2017

mrPotato
22:19
mrPotato
22:16

May 12 2017

mrPotato
15:35
8001 a17b
Reposted frommisza misza viajanealicejones janealicejones
mrPotato
13:47
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu vialaluna laluna

May 09 2017

21:21
0257 9ed8 500

i-like-lots-of-things:

what did we do to deserve Hugh Jackman?

mrPotato
21:19
3304 89d2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vialaluna laluna

May 06 2017

mrPotato
22:12
6135 6890 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakurdebele kurdebele
mrPotato
22:10
6136 34ad 500
mrPotato
22:05
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaoversensitive oversensitive

April 30 2017

mrPotato
21:55
7100 5b5c
Reposted fromkarahippie karahippie viahouda houda
mrPotato
21:54
9872 8730 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapuremindx puremindx
mrPotato
21:51
2222 a1d1 500
mrPotato
21:48
Nie ma wyrzutów sumienia gorszych niż te, które nic już zmienić nie mogą.
— Charles Dickens
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapomsa pomsa
21:48
0707 fa6e 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapomsa pomsa
mrPotato
21:46
3289 3784
Reposted fromDoopamina Doopamina viasillene sillene

April 28 2017

mrPotato
21:04
Sylvia Plath
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viacoldways coldways
20:51
6512 1b3d 500
mrPotato
20:30

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl